ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links
ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.palmeri01:12.63
2.Yordanka01:16.38
3.emisar01:22.14
4.player101:29.35
5.dimen01:32.22
6.notova01:33.41
7.rashomon01:53.06
8.gerganaencheva02:12.62
9.danmi22402:16.29
10.georgin02:17.95
11.rali4502:30.54
12.jonasb03:19.92
13.makirena03:23.58
14.Frog103:25.49
15.Toni103:39.04
16.solitari03:47.79
17.nikiyolova04:09.46
18.nitipu04:32.39
19.itson04:56.70
20.leksipes05:02.89
สัปดาห์นี้
1.palmeri01:12.63
2.emisar01:22.14
3.Yordanka01:31.13
4.dimen01:32.22
5.notova01:46.69
6.rashomon01:53.06
7.gerganaencheva02:12.62
8.georgin02:17.95
9.rali4502:58.61
10.Frog103:25.49
11.Toni103:39.04
12.makirena03:51.03
13.danmi22403:53.88
14.nitipu04:32.39
15.solitari04:37.11
16.jiazhu06:54.71
17.jisyo17:57.73
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.notova01:46.69
2.gerganaencheva02:12.62
3.jisyo17:57.73
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert