ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

ซ่อนกติกา
ซูโดกุ
ขนาด:3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 76,705,011
3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 55,796,263
3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 46,701,450
3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 56,550,793
3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 76,741,339
3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน หมายเลขปริศนา: 13,327,408

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com
Disable Side Ad & Rotation