ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

ซ่อนกติกา
ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.player101:33.22
2.valeridk01:52.16
3.asen701:57.55
4.Dima1301:58.78
5.rashomon02:00.78
6.Mitaka02:21.70
7.Marika102:43.51
8.Krystyna221102:43.64
9.nikkollatonchev02:53.46
10.vesozs02:54.84
11.HKMinev03:01.06
12.notova03:02.46
13.kikokiko33103:03.20
14.luli103:03.82
15.svetlatoncheva03:05.87
16.emill03:06.96
17.milkagogova03:07.51
18.Katq11103:08.67
19.Goranova03:14.49
20.kotar03:21.14
สัปดาห์นี้
1.player101:37.48
2.rashomon02:00.78
3.Mitaka02:48.54
4.nikkollatonchev02:53.46
5.Bimbashiev03:03.47
6.svetlatoncheva03:05.87
7.Katq11103:08.67
8.milkagogova03:12.10
9.rmr8803:18.27
10.Goranova03:24.18
11.nitipu03:28.18
12.GeorgiIvanov03:33.81
13.GenoRadnev03:35.00
14.Krystyna221103:38.13
15.XristovaK203:54.29
16.iliq8204:03.21
17.vellom04:04.15
18.14725804:05.48
19.nikiyolova04:18.72
20.vasil7604:24.04
วันนี้
1.milkagogova03:12.10
2.GeorgiIvanov03:33.81
3.GenoRadnev03:35.00
4.nitipu04:03.67
5.vellom04:04.15
6.vasil7604:24.04
7.XristovaK204:33.21
8.svetlatoncheva05:33.96
9.nikiyolova05:59.05
10.anitolq06:21.45
11.alb605807:04.17
12.14725808:04.84
13.Benov08:37.10
14.t30t40t11:18.20
15.tjden14:28.10
16.misho414:50.81
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com
Disable Side Ad & Rotation