ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ

เดือนนี้
1.BertinSylux98
34
00:00.63
2.mathjuny
14
00:22.30
3.Aurelium
16
00:44.41
4.1
34
00:47.50
5.rokugone
24
00:49.34
6.sudokumister00:51.34
7.jojobond00701:00.17
8.SuperG01:00.71
9.Fanta2
13
01:10.47
10.NoahR
73
01:11.28
11.styx2601:15.02
12.AnnaMGS01:15.77
13.yocata01:17.17
14.
33
01:18.18
15.Zirxion01:19.58
16.player101:29.63
17.rosi883301:36.40
18.Ramasp
68
01:43.29
19.luli101:47.90
20.BravoJohnnie01:49.04
สัปดาห์นี้
1.mathjuny
14
00:22.30
2.Aurelium
16
00:44.41
3.1
34
00:47.50
4.NoahR
73
01:11.28
5.yocata01:17.17
6.
33
01:18.18
7.Zirxion01:19.58
8.AnnaMGS01:26.38
9.Fanta2
13
01:27.30
10.rosi883301:36.40
11.player101:38.22
12.valeridk
4
01:54.69
13.Ripmeister02:01.95
14.Lara102:03.03
15.Katq11102:07.36
16.BravoJohnnie02:09.73
17.Goochelaar
33
02:13.20
18.MilkoA02:24.09
19.scvif
1
02:33.45
20.drinkingbird02:38.23
วันนี้
1.Zirxion01:19.58
2.yocata02:07.40
3.MilkoA02:24.09
4.valeridk
4
02:39.76
5.Lara102:51.03
6.seongha
4
03:16.92
7.drinkingbird03:24.88
8.Andonova193603:39.92
9.notova04:01.66
10.jp100004:28.95
11.666desi04:44.67
12.Marika104:56.16
13.PeterI05:12.47
14.GeorgiIvanov05:19.33
15.babis07:16.36
16.Benov07:23.96
17.Geri5807:38.06
18.nikiyolova07:50.56
19.nedqlko08:29.05
20.alba5709:52.01
Robots / programmatic solversinfo  
1.BertinSylux98
34
00:00.49
2.dbut2
10
00:00.61
3.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com
Disable Ads