ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.Mattias Münster
25
00:52.66
2.Goh Kheng Fong
21
00:59.58
3.player101:30.61
4.rosi883301:31.63
5.valeridk
4
01:38.07
6.uztaniss
14
01:40.08
7.justme76501:44.63
8.GregDiAngelo01:57.93
9.Yavor01:57.98
10.MilkoA01:58.37
11.IavorDinchev01:59.45
12.Lara101:59.77
13.BravoJohnnie02:05.14
14.giotskh02:06.21
15.milkagogova02:15.12
16.14725802:16.21
17.asen702:21.00
18.svetlatoncheva02:23.35
19.WilsonCWMui
35
02:25.17
20.drinkingbird02:27.10
สัปดาห์นี้
1.Mattias Münster
25
00:52.66
2.Goh Kheng Fong
21
00:59.58
3.rosi883301:31.63
4.valeridk
4
01:38.07
5.player101:42.85
6.uztaniss
14
01:44.19
7.justme76501:44.63
8.GregDiAngelo01:57.93
9.Lara101:59.77
10.BravoJohnnie02:05.14
11.milkagogova02:18.07
12.drinkingbird02:27.10
13.notova02:27.46
14.Yavor02:28.33
15.IavorDinchev02:36.54
16.MilkoA02:40.16
17.Toninoto7602:58.98
18.Katq11103:02.15
19.Krastanov03:06.50
20.nikkollatonchev03:06.97
วันนี้
1.Goh Kheng Fong
21
00:59.58
2.rosi883301:31.63
3.player101:42.85
4.justme76502:13.48
5.valeridk
4
02:16.63
6.notova02:27.46
7.milkagogova02:31.32
8.Katq11103:02.15
9.nikkollatonchev03:21.71
10.adichalakova03:32.81
11.Seojiwon
4
03:40.98
12.Toninoto7603:51.51
13.svetlatoncheva03:53.85
14.evelin104:01.37
15.14725804:10.54
16.Frog104:16.35
17.Hanur04:25.34
18.nikiyolova05:14.97
19.Adrian5805:20.58
20.donmin05:22.29

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com
Disable Ads