ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.player101:23.06
2.IavorDinchev01:27.85
3.Dima1301:40.90
4.valeridk01:44.03
5.Yavor01:47.99
6.Mitaka01:57.88
7.TheManMitto02:06.90
8.Pinganillo02:12.36
9.rosi883302:13.41
10.asen702:16.06
11.palmeri02:26.79
12.Toninoto7602:28.26
13.svetlatoncheva02:29.25
14.Jumijin02:30.76
15.Bimbashiev02:33.50
16.BravoJohnnie02:35.24
17.Ramasp3202:36.85
18.666desi02:42.35
19.MilkoA02:46.62
20.drinkingbird02:47.77
สัปดาห์นี้
1.player101:23.06
2.valeridk01:50.68
3.Pinganillo02:12.36
4.Dima1302:22.17
5.palmeri02:26.79
6.svetlatoncheva02:29.25
7.Ramasp3202:36.85
8.drinkingbird02:47.77
9.Toninoto7602:48.93
10.666desi02:50.46
11.HKMinev02:52.56
12.Katq11103:02.24
13.BravoJohnnie03:03.37
14.vesozs03:09.64
15.nikkollatonchev03:12.37
16.nikiyolova03:15.45
17.kalini03:28.99
18.ISvetoslavov03:36.64
19.profTomi03:41.82
20.qjhqjhqjh1003:42.59
วันนี้
1.player101:23.06
2.HKMinev02:52.56
3.dutzov04:23.04
4.svetlatoncheva04:25.51
5.Lougelly04:37.60
6.GeorgiIvanov04:44.37
7.BravoJohnnie05:02.89
8.josephy105:18.43
9.justme76505:28.02
10.vasil7605:49.39
11.nikiyolova06:51.50
12.eRogue1008:41.64
13.Benov09:09.78
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com
Disable Ads