ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.SiemenS00:06.32
2.K0STADINANGEL0V01:19.60
3.KostadinZarkov01:20.44
4.K0STADINANGELOV01:21.06
5.KOSTAxANGELOV01:22.29
6.kostadinangelov01:23.49
7.KociAngelov20501:24.45
8.KOSTAwANGELOV01:24.93
9.KociAngelov6501:25.05
10.KociAngelov21701:25.26
11.KociAngelov7401:25.35
12.KociAngelov401:25.44
13.KociAngelov24201:26.13
14.KociAngelov20901:26.26
15.KociAngelov24001:26.27
16.KociAngelov3601:26.42
17.KOCIkzaANGELOV01:26.61
18.KociAngelov14001:26.62
19.KociAngelov14201:26.77
20.KociAngelov25201:26.97
สัปดาห์นี้
1.SiemenS00:06.32
2.K0STADINANGEL0V01:19.60
3.K0STADINANGELOV01:21.06
4.KOSTADINANGEL0V01:29.87
5.KociAngelov1301:30.03
6.KociAngelov1001:31.16
7.KociAngelov1401:33.82
8.KociAngelov1201:34.27
9.KociAngelov801:37.79
10.KociAngelov901:40.49
11.KociAngelov1101:42.94
12.GINKA841:15:27.27
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.GINKA841:15:27.27
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert