ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.SiemenS00:05.89
2.K0STADINANGEL0V01:24.30
3.KostaAngelov9901:25.89
4.KostaAngelov5501:29.62
5.KociAngelov24101:30.14
6.KociAngelov23201:30.34
7.KOSTAwANGELOV01:31.35
8.KociAngelov11201:31.46
9.KostaAngelov3001:31.83
10.KociAngelov1001:32.88
11.KociAngelov1101:32.89
12.KociAngelov11501:32.95
13.KociAngelov24401:32.95
14.KociAngelov16601:33.24
15.KociAngelov17901:33.30
16.KostaAngelov7001:33.38
17.KociAngelov24701:33.41
18.KOSTAxANGELOV01:33.44
19.KociAngelov25501:33.45
20.KociAngelov16901:33.68
สัปดาห์นี้
1.K0STADINANGEL0V01:24.30
2.KostaAngelov5501:29.62
3.KociAngelov24101:30.14
4.KociAngelov23201:30.34
5.KOSTAwANGELOV01:31.35
6.KociAngelov11201:31.46
7.KociAngelov11501:32.95
8.KociAngelov24401:32.95
9.KociAngelov24701:33.41
10.KOSTAxANGELOV01:33.44
11.KociAngelov25501:33.45
12.KociAngelov11901:33.73
13.KOSTAvsANGELOV01:34.10
14.KociAngelov19701:34.50
15.KociAngelov22201:34.53
16.KOCIkzaANGELOV01:35.12
17.KociAngelov19901:35.76
18.KociAngelov11301:36.02
19.KostaAngelov3301:36.66
20.KostaAngelov6601:36.68
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert