ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | LinksDisable Advert

ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.dangpin00:01.31
2.emisar01:02.56
3.palmeri01:11.06
4.notova01:21.52
5.player101:27.66
6.Yordanka01:28.17
7.rashomon01:45.48
8.dimen01:46.56
9.nunevi5502:03.33
10.SuMing02:05.56
11.rosi883302:38.16
12.666desi02:41.96
13.GeorgiIvanov02:48.35
14.georgin02:59.74
15.rali4503:26.20
16.nikiyolova03:29.00
17.leksipes04:06.57
18.solitari04:06.68
19.gerganaencheva04:16.86
20.Toni104:37.21
สัปดาห์นี้
1.emisar01:02.56
2.palmeri01:35.97
3.Yordanka01:48.15
4.notova02:00.49
5.gerganaencheva02:03.28
6.SuMing02:05.56
7.rashomon02:16.49
8.nunevi5502:16.99
9.georgin02:59.74
10.GeorgiIvanov03:02.58
11.nikiyolova03:51.38
12.Toni104:37.21
13.ita6407:31.97
14.2623509:17.40
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.emisar01:24.16
2.rashomon02:16.49
3.GeorgiIvanov03:34.36
4.gerganaencheva04:16.86
5.nikiyolova04:43.08
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert