ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:10.71
2.player101:14.13
3.palmeri01:14.66
4.notova01:26.57
5.rashomon01:48.28
6.Yordanka01:51.86
7.dimen02:01.59
8.gerganaencheva02:04.18
9.nunevi5502:19.77
10.stst6802:48.73
11.Toni102:57.89
12.BCBaumann03:08.62
13.makirena03:42.93
14.leksipes03:44.69
15.666desi03:52.56
16.Frog103:52.73
17.SevdaKhalilzad04:20.15
18.nikiyolova04:39.54
19.Nifes05:18.06
20.ita6405:43.78
สัปดาห์นี้
1.emisar01:10.71
2.palmeri01:16.57
3.player101:33.74
4.Yordanka01:51.86
5.dimen02:01.59
6.gerganaencheva02:07.46
7.notova02:09.07
8.nunevi5502:19.77
9.BCBaumann03:08.62
10.Toni103:25.52
11.makirena03:42.93
12.Frog103:52.73
13.nikiyolova04:39.54
14.Spas1810:51.37
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.player101:33.74
2.Yordanka01:51.86
3.palmeri02:00.51
4.dimen02:01.59
5.gerganaencheva02:07.46
6.nunevi5502:24.57
7.makirena03:42.93
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert