ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:04.83
2.palmeri01:06.43
3.Yordanka01:15.90
4.dimen01:32.16
5.notova01:32.19
6.666desi01:47.30
7.rali4501:49.61
8.georgin02:04.66
9.gerganaencheva02:14.61
10.rashomon02:22.43
11.nikiyolova02:39.02
12.leksipes03:18.37
13.solitari03:29.99
14.donmin04:00.40
15.HackMan04:01.26
16.ertsu04:05.37
17.ortivaaa04:43.25
18.ivetoni05:28.99
19.ita6405:38.22
20.brutuskind05:47.09
สัปดาห์นี้
1.emisar01:04.83
2.palmeri01:12.70
3.Yordanka01:39.51
4.georgin02:04.66
5.666desi02:11.44
6.nikiyolova02:51.08
7.gerganaencheva02:55.17
8.leksipes03:18.37
9.donmin04:00.40
10.ertsu04:05.37
11.ita6405:38.22
12.brutuskind06:03.14
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.palmeri01:14.66
2.emisar01:24.27
3.gerganaencheva02:55.17
4.leksipes03:18.37
5.ita6405:38.85
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert