ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.SiemenS00:01.68
2.worldfinal00:01.74
3.emisar01:07.23
4.player101:10.05
5.palmeri01:13.81
6.nina701:47.70
7.georgin01:52.40
8.notova02:01.36
9.Yordanka02:18.21
10.dimen02:43.45
11.TamaraHJ02:43.93
12.joji77702:55.50
13.Petya402:56.73
14.nikiyolova02:59.81
15.Toni103:17.28
16.rashomon03:41.21
17.haraldsson03:42.61
18.akazakovabg04:36.88
19.niki3904:43.62
20.chiba254804:51.54
สัปดาห์นี้
1.emisar01:13.88
2.palmeri01:25.09
3.player101:29.29
4.Yordanka01:51.22
5.georgin01:52.40
6.notova02:01.36
7.dimen02:12.74
8.joji77702:55.50
9.Petya402:56.73
10.nikiyolova02:59.81
11.akazakovabg04:36.88
12.niki3904:43.62
13.milenna1904:59.25
14.ivetoni05:44.29
15.517490r06:08.64
16.leksipes06:44.16
17.marian7206:54.08
18.gerganaencheva08:45.76
19.cboudreaux11:19.51
20.properjewel15:04.18
วันนี้
1.emisar01:20.34
2.player101:29.29
3.palmeri01:45.18
4.Yordanka02:18.21
5.dimen02:43.45
6.georgin03:08.51
7.niki3908:12.70
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert