ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.palmeri01:06.61
2.georgin01:23.87
3.notova01:31.89
4.player101:34.89
5.dimen01:41.57
6.gerganaencheva01:42.90
7.Yordanka01:48.69
8.rashomon01:52.20
9.rosi883301:53.56
10.nunevi5502:05.46
11.rali4502:19.53
12.rinito02:35.13
13.GeorgiIvanov02:54.34
14.brutuskind03:01.66
15.leksipes03:18.37
16.KevinXDS03:25.92
17.nikiyolova03:37.27
18.donmin03:46.98
19.ertsu03:48.16
20.solitari04:52.18
สัปดาห์นี้
1.palmeri01:06.61
2.emisar01:09.55
3.gerganaencheva01:42.90
4.Yordanka01:57.19
5.notova02:00.11
6.dimen02:06.33
7.rashomon02:15.12
8.GeorgiIvanov02:54.34
9.solitari04:52.18
10.nikiyolova05:28.69
11.ertsu05:56.56
12.asdfghjkl12306:07.50
13.donmin06:23.86
14.ita6407:01.74
15.Slaettaratindur09:46.20
16.brutuskind10:37.76
17.IvanovaMin12:19.08
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.palmeri01:45.65
2.solitari04:52.18
3.nikiyolova05:28.69
4.ita6407:01.74
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert