ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:00.73
2.player101:19.32
3.georgin01:20.28
4.palmeri01:22.59
5.Yordanka01:24.80
6.notova01:35.55
7.nunevi5501:41.20
8.dimen01:42.67
9.nadinst197301:44.61
10.gerganaencheva01:50.49
11.KriKri01:59.13
12.lencheto02:09.84
13.nadinst02:13.84
14.TStoimenova02:19.48
15.rashomon02:22.86
16.rdj91702:23.39
17.rosi883302:34.93
18.FishN02:59.35
19.ELIXIR03:15.76
20.vanvan03:16.88
สัปดาห์นี้
1.emisar01:20.61
2.palmeri01:22.59
3.player101:23.87
4.Yordanka01:24.80
5.notova01:35.55
6.dimen01:48.41
7.gerganaencheva01:50.49
8.nunevi5502:06.61
9.nadinst02:13.84
10.TStoimenova02:19.48
11.rashomon02:22.86
12.georgin02:50.78
13.ganef03:58.34
14.solitari05:03.64
15.nikiyolova05:49.22
16.albertzen9507:36.76
17.medusaworm11:56.78
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.palmeri01:22.59
2.emisar01:23.10
3.player101:31.43
4.Yordanka01:39.44
5.dimen02:04.74
6.TStoimenova02:19.48
7.gerganaencheva02:20.90
8.georgin02:50.78
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert