ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.dangpin00:01.30
2.palmeri01:04.21
3.player101:14.46
4.Yordanka01:19.85
5.emisar01:23.41
6.dimen01:37.44
7.notova01:54.74
8.georgin01:55.47
9.gerganaencheva02:12.54
10.nunevi5502:14.89
11.666desi02:30.00
12.mushas02:39.36
13.rashomon02:44.34
14.nikiyolova03:53.02
15.rali4504:07.06
16.solitari04:28.47
17.ertsu04:57.34
18.DITIM04:58.16
19.brutuskind06:07.50
20.medusaworm06:08.04
สัปดาห์นี้
1.dangpin00:01.30
2.player101:14.46
3.palmeri01:32.26
4.Yordanka01:34.56
5.dimen01:41.46
6.notova01:54.74
7.gerganaencheva02:12.54
8.666desi02:30.00
9.rali4504:07.06
10.nikiyolova04:41.46
11.ertsu05:36.66
12.brutuskind06:07.50
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.player101:30.99
2.palmeri01:44.74
3.666desi02:30.00
4.dimen02:42.44
5.gerganaencheva02:52.44
6.Yordanka02:59.22
7.brutuskind06:07.50
8.nikiyolova07:46.88
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert