ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.player101:07.57
2.emisar01:07.78
3.Yordanka01:24.41
4.TamaraHJ01:46.30
5.dimen01:52.33
6.notova01:55.83
7.georgin02:17.07
8.nikiyolova02:24.05
9.zlence02:25.57
10.gerganaencheva02:35.68
11.milenna1903:14.51
12.ELIXIR03:16.29
13.kormesi03:17.08
14.NGelov03:23.41
15.joji77703:40.70
16.nitipu04:17.90
17.Toni104:38.79
18.niki3904:59.26
19.krastyu05:06.82
20.517490r05:32.27
สัปดาห์นี้
1.Yordanka01:24.41
2.player101:31.98
3.palmeri01:36.97
4.emisar01:55.96
5.georgin02:17.07
6.dimen02:23.05
7.zlence02:25.57
8.gerganaencheva02:35.68
9.NGelov03:23.41
10.nikiyolova03:44.87
11.nitipu04:17.90
12.517490r05:55.10
13.Mitaka06:42.05
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.player101:37.87
2.georgin02:22.45
3.gerganaencheva02:35.68
4.zlence02:55.31
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert