ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:01.49
2.palmeri01:19.11
3.notova01:22.51
4.Yordanka01:26.67
5.georgin01:40.16
6.rdj91701:41.92
7.rashomon01:42.63
8.lencheto01:46.26
9.dimen01:46.83
10.player101:53.71
11.KriKri02:00.53
12.gerganaencheva02:18.19
13.nunevi5502:20.25
14.chiba254803:09.04
15.Toni103:19.81
16.akazakovabg03:24.89
17.LeoB403:27.20
18.bae02hvh03:29.97
19.nikiyolova03:31.04
20.r1v11103:54.67
สัปดาห์นี้
1.emisar01:06.10
2.palmeri01:27.46
3.rashomon01:42.63
4.georgin01:45.56
5.lencheto01:46.26
6.dimen01:59.34
7.KriKri02:00.53
8.rdj91702:08.04
9.gerganaencheva02:18.19
10.notova02:18.31
11.nunevi5502:31.25
12.Toni103:19.81
13.bae02hvh03:29.97
14.ganef04:45.57
15.solitari05:05.06
16.spas180512:43.46
17.leksipes66:49:36.27
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert