ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.player101:04.64
2.emisar01:06.32
3.palmeri01:10.25
4.Yordanka01:20.41
5.dimen01:29.72
6.nunevi5501:51.79
7.akazakovabg01:59.24
8.rashomon02:05.32
9.notova02:08.25
10.gerganaencheva02:23.69
11.georgin02:42.12
12.nikiyolova02:47.16
13.FishN03:15.03
14.SuMing03:28.40
15.517490r04:08.97
16.rali4504:24.58
17.solitari04:47.46
18.Mumisthebest05:35.30
19.kotetete05:59.27
20.ELIXIR06:14.44
สัปดาห์นี้
1.emisar01:06.32
2.dimen01:30.05
3.palmeri01:35.19
4.akazakovabg01:59.24
5.Yordanka02:01.53
6.rashomon02:05.32
7.notova02:08.25
8.gerganaencheva02:23.69
9.georgin02:42.12
10.solitari04:47.46
11.nikiyolova04:52.74
12.ELIXIR06:31.01
13.pokiloki311:54.75
14.spas180515:39.77
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.palmeri01:35.19
2.Yordanka02:01.53
3.dimen02:18.27
4.solitari06:46.88
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--



ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:



ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert