ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:12.63
2.palmeri01:14.36
3.player101:16.48
4.Yordanka01:24.80
5.notova01:29.84
6.dimen01:33.79
7.rashomon01:39.01
8.gerganaencheva01:41.27
9.georgin01:59.55
10.nadinst02:04.93
11.nunevi5502:17.78
12.TStoimenova02:19.48
13.Toni102:39.67
14.kaloian7203:11.81
15.FishN03:15.03
16.SuMing03:28.40
17.solitari03:28.46
18.nikiyolova03:41.27
19.leksipes03:48.56
20.joji77704:20.45
สัปดาห์นี้
1.emisar01:12.63
2.player101:16.48
3.notova02:08.12
4.gerganaencheva02:50.08
5.FishN03:15.03
6.Toni103:22.84
7.SuMing03:28.40
8.leksipes04:09.52
9.joji77704:20.45
10.rali4504:24.58
11.solitari07:38.34
12.Leines11:07.07
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.emisar01:12.63
2.player101:16.48
3.notova02:21.74
4.gerganaencheva03:51.73
5.solitari07:38.34
6.SuMing08:26.13
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert