ซูโดกุ

ซูโดกุ - อังกฤษซูโดกุ - บัลแกเรียซูโดกุ - เยอรมันซูโดกุ - เนเธอร์แลนด์ซูโดกุ - Portuguêsซูโดกุ - Русскийซูโดกุ - Estnischซูโดกุ - Polskiซูโดกุ - Chinese (Simp.)ซูโดกุ - Koreanซูโดกุ - Turkishซูโดกุ - Danishซูโดกุ - Hebrew
แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

Shikaku

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


Bookmark and Share

ซูโดกุ

Aegonia is proud to present its new record of the song Of Love And Hate!

3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.JulianaA00:58.22
2.emisar01:13.59
3.player101:16.33
4.rosi883301:20.85
5.palmeri01:24.05
6.Yordanka01:43.55
7.kulowa01:44.02
8.chiba254801:54.78
9.dimen02:03.56
10.nunevi5502:24.35
11.Availle02:24.40
12.notova02:27.50
13.bae02hvh02:31.57
14.krastyu03:20.71
15.Toni103:22.65
16.Chaikata03:38.76
17.nikiyolova03:43.75
18.ivetoni03:52.97
19.brocker04:03.63
20.nina704:06.26
สัปดาห์นี้
1.palmeri01:24.05
2.player101:26.09
3.kulowa01:44.02
4.emisar01:46.35
5.Yordanka01:48.31
6.notova01:51.11
7.Availle02:24.40
8.dimen02:37.71
9.krastyu03:20.71
10.Chaikata03:38.76
11.nikiyolova03:58.02
12.nina704:06.26
13.DeoComp05:21.43
14.Toni105:35.02
15.rfilev196505:43.62
16.leksipes07:21.22
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.kulowa01:44.02
2.palmeri02:09.04
3.Availle02:24.40
4.notova02:27.50
5.Chaikata03:38.76
6.Toni105:53.82
7.nina706:05.30
8.DeoComp07:11.16
9.nikiyolova09:04.93
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert