ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar01:08.50
2.georgin01:16.30
3.Yordanka01:25.83
4.palmeri01:26.02
5.dimen01:26.68
6.player101:28.59
7.notova01:39.22
8.rashomon01:53.53
9.chiba254802:09.69
10.gerganaencheva02:28.51
11.Andonova193602:47.02
12.gorg4602:56.73
13.leksipes02:58.92
14.nitipu03:02.82
15.milenna1903:43.37
16.joji77704:01.65
17.akido04:13.60
18.Toni104:44.07
19.nikiyolova04:55.07
20.niki3905:57.03
สัปดาห์นี้
1.emisar01:10.49
2.palmeri01:26.02
3.Yordanka01:31.85
4.player101:33.43
5.dimen01:46.81
6.georgin01:49.13
7.notova02:23.60
8.gorg4602:56.73
9.gerganaencheva02:59.50
10.nitipu03:28.42
11.Andonova193603:38.59
12.milenna1903:50.51
13.leksipes04:19.51
14.nikiyolova04:55.07
15.solitari06:52.94
16.Toni106:53.46
17.alekod07:06.87
18.mofti08:00.86
19.517490r08:45.23
20.stanchulov09:04.89
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert