ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.palmeri01:05.70
2.emisar01:12.19
3.Yordanka01:16.68
4.notova01:16.88
5.georgin01:23.61
6.player101:31.86
7.dimen01:59.97
8.gerganaencheva02:08.50
9.nunevi5502:17.13
10.kschmidt02:37.67
11.Toni103:10.56
12.KriKri03:20.98
13.nikiyolova03:27.63
14.ivetoni03:46.73
15.oopyisslow03:56.19
16.ELIXIR04:08.58
17.rali4504:19.70
18.517490r04:23.27
19.lencheto04:23.57
20.Eduard04:31.09
สัปดาห์นี้
1.palmeri01:05.70
2.emisar01:12.19
3.notova01:43.46
4.georgin01:47.64
5.nunevi5502:17.13
6.kschmidt02:37.67
7.gerganaencheva02:43.14
8.Toni103:10.56
9.ivetoni03:46.73
10.rali4504:19.70
11.nikiyolova04:25.64
12.TheQueenofEels05:32.05
13.solitari06:39.98
14.ELIXIR15:39.58
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.emisar01:23.19
2.Toni106:31.24
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert