ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.worldfinal00:01.74
2.emisar01:07.23
3.player101:14.15
4.palmeri01:26.14
5.Yordanka01:39.37
6.dimen02:03.55
7.notova02:15.93
8.donita02:31.49
9.tzvetiyana02:58.58
10.TamaraHJ03:19.69
11.ivetoni03:33.48
12.georgin03:51.98
13.nikiyolova03:56.29
14.gerganaencheva04:01.41
15.HKMinev04:20.22
16.nina704:35.91
17.krastyu04:58.87
18.byb4enceto05:55.40
19.leksipes06:23.39
20.rfilev196508:34.61
สัปดาห์นี้
1.worldfinal00:01.74
2.emisar01:07.23
3.player101:32.31
4.Yordanka01:39.37
5.palmeri01:43.14
6.dimen02:03.55
7.notova02:15.93
8.tzvetiyana02:59.61
9.georgin03:51.98
10.HKMinev04:20.22
11.gerganaencheva04:32.62
12.nina704:35.91
13.rfilev196508:51.33
14.niki3909:57.73
15.yep2yel11:34.39
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.player101:32.31
2.emisar02:08.91
3.notova02:30.78
4.tzvetiyana02:59.61
5.gerganaencheva04:32.62
6.yep2yel11:34.39
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert