ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.emisar00:59.19
2.palmeri01:14.82
3.Yordanka01:27.72
4.player101:28.01
5.rdj91701:29.13
6.georgin01:31.56
7.notova01:35.07
8.rashomon01:42.63
9.lencheto01:46.26
10.KriKri02:00.53
11.dimen02:03.03
12.nunevi5502:07.67
13.gerganaencheva02:09.74
14.nitipu02:37.10
15.joji77702:37.89
16.Toni102:57.17
17.zlence03:12.73
18.leksipes03:13.95
19.Andonova193603:28.57
20.bae02hvh03:29.97
สัปดาห์นี้
1.emisar00:59.19
2.palmeri01:14.82
3.rdj91701:29.13
4.notova01:48.87
5.georgin01:50.77
6.lencheto01:52.39
7.KriKri02:00.85
8.dimen02:03.03
9.Yordanka02:04.56
10.Andonova193603:28.57
11.SGP8603:53.24
12.milenna1904:03.12
13.gerganaencheva04:13.13
14.nikiyolova04:17.71
15.nitipu04:34.37
16.Toni105:09.24
17.GeorgiIvanov05:30.10
18.batty06:40.80
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.notova02:25.85
2.nikiyolova04:30.58
3.GeorgiIvanov05:30.10
4.batty06:40.80
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert