ซูโดกุ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


ซูโดกุ


3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.dangpin00:01.27
2.emisar00:57.79
3.player101:07.39
4.georgin01:24.18
5.notova01:34.88
6.Yordanka01:41.10
7.palmeri01:51.74
8.rashomon01:51.80
9.nunevi5501:54.69
10.gerganaencheva01:55.60
11.dimen01:59.99
12.rali4502:10.32
13.666desi02:44.57
14.leksipes03:00.06
15.zlatko03:11.41
16.donmin03:26.06
17.GeorgiIvanov03:54.88
18.nikiyolova03:55.42
19.solitari04:09.16
20.ivetoni04:44.63
สัปดาห์นี้
1.georgin01:24.18
2.palmeri01:26.83
3.notova01:50.15
4.Yordanka01:51.10
5.gerganaencheva01:55.60
6.rashomon02:36.66
7.666desi02:44.57
8.donmin03:26.06
9.GeorgiIvanov03:54.88
10.nikiyolova03:55.42
11.ivetoni04:44.63
12.leksipes04:54.79
13.brutuskind07:41.40
14.14725810:34.79
15.IvanovaMin11:19.40
16.ita6411:39.62
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert