ซูโดกุ

ซูโดกุ - อังกฤษซูโดกุ - บัลแกเรียซูโดกุ - เยอรมันซูโดกุ - เนเธอร์แลนด์ซูโดกุ - Portuguêsซูโดกุ - Русскийซูโดกุ - Estnischซูโดกุ - Polskiซูโดกุ - Chinese (Simp.)ซูโดกุ - Koreanซูโดกุ - Turkishซูโดกุ - Danishซูโดกุ - Hebrew
แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

ซูโดกุ คือ ปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ และท้าทายให้แก้

กติกาง่ายๆ คุณต้องเติมตัวเลข 1(๑) ถึง 9 (๙) ในแต่ละช่องของตารางหลักขนาด 9x9 ช่อง ซึ่งประกอบด้วยตารางย่อย 3x3 ช่อง ตัวเลขบางตัวแสดงไว้ให้้แล้วในบางช่อง ตัวเลขแต่ละตัวจะมีได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ในแต่ละแถว ในแต่ละสดมภ์ และในแต่ละตารางย่อย

Shikaku

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ | Join us at Facebook

Privacy Policy | Links


Bookmark and Share

ซูโดกุ

Aegonia is proud to present its new record of the song Restless Mind!

3x3 ซูโดกุ พื้นฐาน | 3x3 ซูโดกุ ง่าย | 3x3 ซูโดกุ ปานกลาง | 3x3 ซูโดกุ ก้าวหน้า | 3x3 ซูโดกุ สุดยอด | 3x3 ซูโดกุ ร้ายกาจ | 3x4 ซูโดกุ | 4x4 ซูโดกุ


เดือนนี้
1.player101:14.90
2.lencheto01:17.00
3.Yordanka01:23.15
4.emisar01:23.38
5.rdj91701:25.18
6.palmeri01:28.19
7.KriKri01:33.70
8.dimen01:58.36
9.notova02:01.00
10.georgin02:21.73
11.brocker02:39.59
12.oms6102:48.93
13.Toni102:57.25
14.NickNick03:04.96
15.rashomon03:07.20
16.nikiyolova03:16.24
17.krastyu03:34.61
18.nitipu03:40.99
19.leksipes04:13.39
20.nina704:50.77
สัปดาห์นี้
1.player101:14.90
2.Yordanka01:23.15
3.emisar01:23.38
4.palmeri01:34.28
5.dimen01:58.36
6.lencheto02:00.55
7.notova02:01.00
8.rdj91702:15.55
9.KriKri02:29.31
10.brocker02:39.59
11.georgin02:54.17
12.Toni102:57.25
13.NickNick03:04.96
14.rashomon03:07.20
15.nitipu03:40.99
16.nikiyolova03:41.49
17.Bhaskar07:20.87
18.byb4enceto09:24.37
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.player101:14.90
2.emisar01:23.38
3.palmeri01:34.28
4.notova02:01.00
5.Yordanka02:03.44
6.dimen02:15.96
7.lencheto02:26.09
8.KriKri02:34.81
9.rdj91702:49.11
10.brocker03:47.67
11.NickNick04:44.56
12.nikiyolova05:48.06
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-sudoku.com

Disable Advert